skip to Main Content

Intergeo grupa pašlaik strādā pie vairāk kā simts projektiem visā pasaulē. Līdz šim brīdim ir pabeigti vairāk kā 10 000 piesārņoto vietu un vides izpētes projekti, tai skaitā monitoringa, kā arī veiksmīgi pabeigti vairāk kā 2 000 grunts un gruntsūdeņu sanācijas projekti.

MŪSU PARTNERI UN KLIENTI

Back To Top