Ģeotehniskā izpēte (ģeoloģiskā un inženierģeologiskā) un uzraudzība
Mēs veicam visu veida un sarežģītības ģeotehniskās izpētes darbus, tai skaitā ģeotehnisko uzraudzību. Uzņēmuma ir sertificēts ģeotehniķis. Mūsu sniegtie pakalpojumi aptver sekojošu spektru:

Ģeotehniskā izpēte (DPH, CPT, ģeotehniskā urbšana ar vibrourbšanas metodi (loga paraugotājs) vai vītņveida urbšana un grunts paraugošana u.c.). Urbšanu un zondēšanu veicam ar vācu ražojuma Carl Hamm tehniku;
Laboratorijas pētījumi;
Ģeotehniskā kartēšana;
Pamatu apsekošana;
Hidroģeoloģiskā izpēte un modelēšana;
Ģeotehniskā modelēšana;
Ģeotehniskās izpētes pārskatu sagatavošana;
Ģeotehniskā uzraudzība, konsultācijas un speciālistu atzinumi.
SQL requests:94. Generation time:1.031 sec. Memory consumption:25.71 mb