skip to Main Content

Ģeotehniskā izpēte (ģeoloģiskā un inženierģeologiskā) un uzraudzība
Mēs veicam visu veida un sarežģītības ģeotehniskās izpētes darbus, tai skaitā ģeotehnisko uzraudzību. Uzņēmuma ir sertificēts ģeotehniķis. Mūsu sniegtie pakalpojumi aptver sekojošu spektru:

Ģeotehniskā izpēte (DPH, CPT, ģeotehniskā urbšana ar vibrourbšanas metodi (loga paraugotājs) vai vītņveida urbšana un grunts paraugošana u.c.). Urbšanu un zondēšanu veicam ar vācu ražojuma Carl Hamm tehniku;
Laboratorijas pētījumi;
Ģeotehniskā kartēšana;
Pamatu apsekošana;
Hidroģeoloģiskā izpēte un modelēšana;
Ģeotehniskā modelēšana;
Ģeotehniskās izpētes pārskatu sagatavošana;
Ģeotehniskā uzraudzība, konsultācijas un speciālistu atzinumi.
Back To Top