skip to Main Content

INTERGEO grupa ir dibināta 1983. gadā Zalcburgā, Austrijā. Kompānija veic grunts un gruntsūdeņu izpēti, sanāciju un ģeotehnisko izpēti. INTERGEO grupai ir vairāk kā 400 nozares speciālistu.
INTERGEO grupai kopumā ir vairāk kā 30 filiāles visā pasaulē. INTERGEO grupa savu profesionālo darbību fokusē uz Eiropas centrālo daļu, Eiropas austrumiem un Eiropas ziemeļu daļu.
INTERGEO grupa pašlaik strādā pie vairāk kā simts projektiem visā pasaulē. Līdz šim brīdim INTERGEO grupa ir pabeigusi vairāk kā 10 000 piesārņoto vietu un vides izpētes projektu, tai skaitā monitoringa, kā arī veiksmīgi pabeigusi vairāk kā 2 000 grunts un gruntsūdeņu sanācijas projektu.

Esam kompānijas INTERGEO grupas filiāle Baltijas valstīs – INTERGEO Baltic, kas dibināta 2015. gadā. Nodarbojamies ar ģeotehnisko, ģeoloģisko un vides izpēti; būvniecību, sanāciju un rekultivāciju; projektēšanu un būvuzraudzību, kā arī ar darba drošību, vides aizsardzību, procesu pilnveidi un konsultāciju sniegšanu. Savā darbības laikā esam guvuši lielu pieredzi un esam viens no vadošajiem vides pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

Mūsu darbinieki nepārtraukti pilnveido savu kvalifikāciju, dodoties uz apmācībām, komandējumos un apgūstot nozarē nepieciešamās prasmes. Pilnveidojamies arī no mātes uzņēmuma INTERGEO grupas filiāļu pieredzes.

Mēs īstenojam projektus ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs.

MŪSU KLIENTI

PRIVĀTPERSONAS

UZŅĒMUMI UN KOMPĀNIJAS

VALSTS IESTĀDES

PAŠVALDĪBAS

Back To Top