skip to Main Content

Teritorijas plānošana, dīķu un ūdens regulatoru pārbūve.

Veicam sekojošus būvdarbus:

Bruģakmens un grants segumu laukumu un ceļu izbūve;
Ainavu veidošana, teritorijas labiekārtošana t.sk. reljefa veidošana, dīķu izveide un labiekārtošana;
Meliorācijas un hidrotehnisko būvju izveide un rekonstrukcija;
Atkritumu poligonu, izgāztuvju ierīkošana un rekultivācija.
Back To Top